SAASS

https://saassgroup.com/
Логотип

Логотип для сайту компанії «SAASS GROUP SA», що надає глобальні торговельні, логістичні та експедиторські послуги для різних видів та сортів вугілля. 

Символ логотипу зображений у вигляді великого корабля, що пливе на зустріч, відзначаючи сферу діяльності компанії.

Рік випуску: 2022

Основна версія

Основна версія логотипу

Монохромна версія

Монохромна версія логотипу